VÄLKOMMEN TILL STIFTELSEN MAGDEBURG!

Stiftelsen startade sin verksamhet 1902 och hade då i uppgift att bedriva utbildning. På mitten av 1960-talet beslutades att stiftelsens inkomster skulle användas till stipendier för studerande ungdomar.

Stipendierna är avsedda för gymnasiestuderande ungdomar och elever i åk 9 som är folkbokförda i Uppsala kommun. Däremot behöver inte den sökande genomföra sin utbildning i Uppsala kommun.

801